historik a politik

Logo TOP 09Kancelář Č. Budějovice:
Lannova 238/2, 370 01  České Budějovice
tel.: 733 773 708

Napište

Kancelář PrahaKancelář Praha:
PSP ČR Sněmovní 4
118 26  Praha 1
tel.: 737 209 732

Napište

Téma vzhledu

Protiruské sankce

Veřejná kontrola zpravodajských služeb

Ve čtvrtek 1. září 2016 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář na téma veřejná kontrola zpravodajských služeb.

Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já bych se vás pokusil seznámit se svými důvody, proč nemohu podpořit předložený návrh o elektronické evidenci tržeb.

Facebook

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Interpelace na Helenu Válkovou

Zdeněk Bezecný

15. května 2014 interpeloval Zdeněk Bezecný ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou ve věci odvolání generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala.

Jsem přesvědčen, že odvolání generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala provází hned několik nejasností. Ty mě donutily interpelovat dnes ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou:

Vážený pane předsedo, paní ministryně, páni ministři, kolegyně a kolegové, já jsem původně to, co budu nyní interpelovat, měl připraveno jako dotaz na jednání výboru 6. května. Ten výbor nakonec vlastně ani neproběhl, nebyl schválen program. Čekal jsem tedy na interpelace. Paní ministryně tady bohužel není, ale protože jsem člověk trpělivý, tak počkám na písemnou odpověď.

Interpelace se týká kontroly, která proběhla na Vězeňské službě ve dnech 3. března až 1. dubna tohoto roku. Byla to tematická veřejnoprávní kontrola výkonu spisové služby a správy dokumentů. Údajná zjištění z této kontroly se stala součástí důvodů k odvolání generálního ředitele Vězeňské služby. To odvolání proběhlo 4. dubna roku 2014. Je k zamyšlení skutečnost, že závěrečná zpráva z této kontroly byla vydána až 29. dubna roku 2014, tedy v době, kdy uplynula lhůta pro podání námitek proti kontrolovanému zjištění ze strany Vězeňské služby.

Podle zmíněné závěrečné zprávy možnosti podat tyto námitky Vězeňská služba nevyužila a já se táži, zda tomu tak opravdu bylo. Podstatnější je však otázka, podle kterého zákona byla kontrola nařízena a jak probíhala. Vězeňská služba České republiky je ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě veřejnoprávním původcem dokumentů a vykonávat kontrolu by tedy mělo na úseku archivnictví a spisové služby Ministerstvo vnitra, případně Národní archiv.

Jaký byl důvod vést tuto kontrolu na základě zákona č. 255/2012, kontrolního řádu, resp. zákona 320/2001, o finanční kontrole? Otázka je, zda takto provedená kontrola byla i v minulosti běžná, zda probíhaly kontroly v minulosti podle zákona o archivnictví a spisové službě a s jakým výsledkem. Děkuji.